Måndag den 16 april 2012

Götene på plats 27 på Vindkraftslistan

I Götene fanns det 28 vindkraftverk med en total effekt om 34 megawatt (MW) vid utgången av 2011. Det placerar Götene på plats 27 på Vindkraftslistan, där Svensk Vindenergi rankar Sveriges samtliga 290 kommuner. Under 2011 togs inga nya vindkraftverk i drift i Götene, och kommunen faller på listan från plats 21 vid utgången av 2010, till plats 27.

- Vindkraften i Götene är en viktig del i energiomställningen. Ett modernt vindkraftverk på land kan förse mer än 1 000 hushåll med förnybar och utsläppsfri el, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Listan över kommuner med mest vindkraft (installerad effekt) toppas av Gotland, följt av Strömsund och Malmö. Det finns nu vindkraft i 154 kommuner, medan resterande 136 kommuner inte har någon vindkraft alls (anslutna till elcertifikatsystemet).

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun, såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. Om vindkraften i Götene ställs i relation till kommunens totala yta så skulle kommunen hamna på plats 15.

- Vindkraften pressar elpriset samtidigt som den ökar den inhemska elproduktionen och möjliggör minskade utsläpp från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström.

Vindkraften i Sverige ökade kraftigt under 2011 och producerade 6,1 terawattimmar (TWh) el, vilket var mer än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor.

- Utbyggnaden av vindkraft bidrar till nya lokala arbetstillfällen och genom att själv äga vindkraft kan både kommuner, företag och hushåll sänka sina elkostnader, säger Annika Helker Lundström.

Om riksdagens planeringsram på 30 TWh vindkraft år 2020 förverkligas skulle det motsvara cirka 20 procent av Sveriges elanvändning vilket kan klaras med ytterligare 2500-3500 nya vindkraftverk. Det kan jämföras med Danmark där det redan finns 5 000 vindkraftverk, på en landyta som inte är större än Jämtland.

- Vindkraften växer snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig. Men om utbyggnaden av förnybar el ska kunna fortsätta måste riksdagen snarast höja ambitionsnivån samtidigt som elnäten behöver förstärkas, säger Annika Helker Lundström.Pressmeddelande från: Svensk Vindenergi