Torsdagen den 12 april 2012

Avtal klart för handelsanställda

Handelsanställdas förbund och Svensk Handel träffade på torsdagen ett nytt avtal för anställda i detalj- och partihandeln. Avtalet innehåller den satsning på jämställda löner som Handels har krävt. Avtalet ger löneökningar på 710 kronor för butiksanställda och 665 kronor för lageranställda. Avtalet löper på 12 månader.

- Vi är mycket nöjda med den här överenskommelsen som ligger helt i linje med LO-samordningen. Vi har fått gehör för våra krav på jämställda löner, som andra LO-förbund har varslat till stöd för. Vi har nått ett avtal som tar oss ett rejält kliv på vägen mot att uppnå jämställda löner och vi har lyckats undvika en konflikt, säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande.

Handels har dessutom drivit igenom sitt krav på att begränsa möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra. Enligt avtalet ska visstidsanställda ha rätt till tillsvidareanställning efter ett år hos samma arbetsgivare.

- Vi har också skapat möjligheter för unga att komma in på arbetsplatserna och förstärka yrkesrollen genom att träffa en överenskommelse om yrkespraktik för ungdomar under 21 år. Det är vårt bidrag för att minska ungdomsarbetslösheten. Detta är vi mycket stolta över, säger Lars-Anders Häggström.

Parterna har dessutom i avtalet reglerat fackligt inflytande när arbetsgivare anlitar bemanningsföretag. Turordningsregler, i enlighet med LAS, ska gälla för deltidsanställda som vill ha fler timmar. Parterna är också överens om att antalet heltidstjänster måste öka för att stärka och utveckla branschen.

- Det har varit en tuff avtalsrörelse där vi förhandlat in i det sista. Resultatet är en stor seger för våra krav på jämställda löner och trygga anställningar, inklusive visstidsfrågan, rätten till heltid och fackligt inflytande vid inhyrning, säger Lars-Anders Häggström.

Parterna är dessutom överens om att tillsätta ett antal gemensamma arbetsgrupper.

Avtalet gäller från den 1 april 2012 till den 31 mars 2013.

Detaljhandelsavtalet

  • Löneökningar med minst 710 kronor/månad och heltidsanställd varav 390 kronor fördelas generellt och 320 kronor lokalt.
  • Lägstalönerna höjs med 568 kronor/månad.
  • En gemensam ambition är att öka andelen heltidsanställningar inom branschen.
  • Turordningsregler, i enlighet med LAS, ska gälla för deltidsanställda som vill ha fler timmar.
  • Begränsning av visstidsanställningar och förbättrad anställningstrygghet genom att kvalifikationstiden vid övergång från visstidsanställning till tillsvidareanställning minskas.
  • Tiden för provanställning förlängs med 2 månader från 6 till 8 månader.
  • Regler för yrkespraktik där skola och arbetsliv länkas samman och endast företag med kollektivavtal tar emot praktikanter.

Partihandelsavtalet

  • Löneökningar med 665 kronor/månad och heltidsanställd varav 366 kronor fördelas generellt och 299 kronor lokalt.
  • Lägstalönerna höjs med 532 kronor/månad.
  • Ny paragraf i avtalet som bringar ordning och reda vid anlitande av bemanningsföretag och att enbart bemanningsföretag med kollektivavtal får användas.
Pressmeddelande från: Handelsanställdas förbund