Måndagen den 9 april 2012

Leaderbidrag till dammen i Hällekis

Ett projekt som länge legat Hällekis Samhällsförening varmt om hjärtat är att försöka få ordning på dammen i Hällekis och kringliggande område. När Trafikverket för ett år sedan satsade väldigt mycket pengar på en grodtunnel vid dammen så ville samhällsföreningen försöka få Leaderbidrag för ytterligare åtgärder. Nu har man fått bidrag på 177 199 kr beviljat av Leader Västra Skaraborg.

Själva projektidén är att iordningsställa området kring dammen för rekreation och möjlighet att studera grodor och salamandrar. Här skall även bli en mötesplats för allmänheten, barn och äldre då det finns äldreboende, förskola och skolor i närheten.Man har för avsikt att försöka göra dammen och området omkring attraktivt för boende i Hällekis och för allmänheten. Det kommer även att informeras om det unika med alla grodor och sällsynta salamandrar som håller till där och hur de tar sig vidare genom grodtunneln.

Tillsammans med Götene Kommun kommer Hällekis Samhällsföreningen att upprätthålla en långsiktig skötsel av området.

Framöver kommer det att bli ett uppstartsmöte för projektet "Dammen Hällekis".