Lördag den 7 april 2012

Upptäckt av gåtfull dinosaurie i Patagonien

En svensk-argentinsk forskargrupp har hittat en 70 miljoner år gammal ficka med fossila ben och ägg av en intressant fågellik dinosaurie i Patagonien. Studien har nyligen publicerats i nätupplagen av tidskriften Cretaceous Research.

- Det som gör upptäckten unik är de två äggen som bevarats precis intill ett bakben. Det är första gången som ägg är hittade direkt intill ett fossil av en alvarezsaurid dinosaurie, säger Dr. Martin Kundrát, dinosaurieexpert vid Uppsala universitet.

Den första expeditionen i det svensk-argentinska samarbetet ägde rum i december 2010. I samarbetet ingår förutom Kundrát Fernando Novas, F. Agnolin och J. Powell from Museo Argentino de Ciencias Naturales i Argentina.

Dinosaurien representerar den sista överlevande i sitt slag från Gondwana, landmassan i söder under mesozoikum (geologisk era då dinosaurierna dominerade omfattande trias, jura och krita). Den tillhör en av de mest mystiska grupperna av dinosaurier, Alvarezsauridae, och är en av familjens största medlemmar med sina cirka 2.6 meter. Den upptäcktes först av Dr. Powell men har nu beskrivits och fått namnet Bonapartenykus ultimus efter upptäckaren av den allra första alvarezsauriden i Patagonien 1991; José Bonaparte.

- Detta visar att alvarezsaurider fanns kvar i Sydamerika ända fram till sen krita, säger Martin Kundrát.

De två äggen som hittades tillsammans med benen vid expeditionen 2010 kan ha varit inne i livmodern av honan när djuret dog. Å andra sidan hade senare funna äggskalsfragment på samma plats kalkinlagringar i innerskalet, vilket tyder på att åtminstone några ägg innehöll embryon i långt framskriden utveckling.

Martin Kundrát analyserade äggskalen och fann att det inte tillhörde någon tidigare känd kategori baserad på äggskalstaxonomi. En helt ny äggfamilj, Arraigadoolithidae, har därför bildats namngiven efter ägaren till platsen där äggen hittades. Kundrát gjorde också en annan upptäckt:

- Under inspektionen av skalproverna med hjälp av elektronmikroskopi observerade jag ovanliga fossila objekt inuti skalens luftkanaler. Det visade sig vara det första beviset någonsin av svampangrepp i ett dinosaurieägg, säger han.

FAKTA: Alvarezsaurider var små (0.5-2.5 m) tvåbenta, befjädrade dinosaurier kända från Asien, Nord- och Sydamerika. De hade fågellikt huvud, små tandförsedda käkar, robusta men avsevärt förkortade framben. Ett av deras fingrar hade ett kraftigt ben försett med en enorm klo.

Pressmeddelande från: Uppsala universitet