Onsdag den 4 april 2012

Lavinprognoser kan rädda liv - men inte ersätta egna omdömet

Den här vintern har Fjällsäkerhetsrådet för första gången presenterat lavinprognoser för i princip hela den svenska fjällkedjan, till nytta för många påskfirare. Prognoserna är baserade på lavinexperters bedömningar av snötäckets uppbyggnad och lavinbenägenhet tillsammans med detaljerade väderprognoser från SMHI samt väderobservationer i fjällen.

Motsvarande lavinprognossystem finns för de norska fjällen liksom i många av världens bergsländer. Nyligen omkom fem personer i en lavinolycka i norska Tromsö, vilket är en tragisk påminnelse om att prognoserna inte kan ersätta egna kunskaper.

I Sverige publiceras lavinprognoserna varje torsdag eftermiddag under vintersäsongen. Den bedömda lavinfaran i ett stort antal fjällområden rapporteras enligt en femgradig internationell skala, från "liten" till "extrem".

Med hjälp av lavinprognoserna kan skidåkare, skoteråkare, renskötare, jägare och andra berörda få ett bra och kompletterande beslutsunderlag om de överväger att röra sig i områden där det kan råda lavinfara.

Det är dock viktigt att veta att det alltid kan finnas enskilda områden som bör undvikas, även om områdets generella lavinfara bedöms vara liten. Den som rör sig i potentiell lavinterräng i fjällen bör anpassa sina vägval efter erfarenhet och kunskap. Man ansvarar alltid själv för sina egna beslut.

Påskfirare i fjällen kan besöka www.lavinprognoser.se och ta del av aktuella prognoser. Där finns också värdefulla råd kring hur man rör sig säkert i vinterfjällen. I kombination med kunskaper och gott omdöme kommer de nya lavinprognoserna att rädda liv.

Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet