Onsdag den 4 april 2012

Låt alla sjuka askar stå kvar

Många askar i länet mår dåligt. Träden har glesa kronor med döda grenar och sparsamt med löv. De har drabbats av askskottsjuka. Forskning pågår och bästa rådet till drabbade markägare är i dagsläget att inte ta ner träd som blivit sjuka eller dött.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har genomfört en inventering av skyddsvärda askar i länet och uppskattar att 76 procent av de skyddsvärda askarna i länet drabbats av askskottsjuka. Det är en ökning jämfört med motsvarande inventering 2009. Då var 63 procent drabbade.

Askskottsjuka är en svampsjukdom som angriper ask i hela dess utbredningsområde i landet.

– Tyvärr kan vi inte hejda spridningen av askskottsjukan, svampen sprids med vinden. Det vi kan göra, är att inte såga ner drabbade träd i onödan, säger naturvårdshandläggare Anna Stenström på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Det kan finnas träd som är motståndskraftiga mot sjukdomen. Vi har sett att vissa träd verkar friskare idag än för två år sedan. Om detta är övergående eller om de verkligen kommer att klara sig vet vi inte idag, fortsätter Anna Stenström.

Sverige är ett av få länder i Europa där det fortfarande finns kvar många gamla lövträd. Det betyder att Sverige har ett internationellt ansvar för att ta hand om gamla träd.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län