Onsdag den 4 april 2012

Förberett för mack

Sedan några dagar tillbaka är det förberedande arbetet klart med att iordningställa marken där den kommande contanermacken skall stå vid Hönsäters hamn.

Macken som är byggd efter måtten på en 20 fots container kommer att sättas på plats och kopplas in veckan efter påsk, enligt uppgift från PR-Slamsugning.