Tisdag den 3 april 2012

Allvarligt slarv bland bilister vad gäller koll av lufttryck

En ny undersökning visar att inte ens var tionde bilist kontrollerar lufttrycket så ofta som de borde. Det innebär att 678 812 bilar i Västra Götaland kan vara bristfälligt kontrollerade. Undersökningen visar också att alltför många saknar kunskap om att dåligt pumpade däck påverkar bilens påverkar bilens styr- och bromsförmåga.
– Det är anmärkningsvärt att så många slarvar med något så enkelt som att ha koll på lufttrycket i däcken. Jag är övertygad om att det handlar om okunskap. Men tyvärr är det en okunskap som riskerar liv, säger Magnus Stenblock på DäckPartner-verkstaden Mölndals Däckservice AB i Mölndal.

Trots nollvisionen dödas och skadas i snitt 489 västgötar i trafiken varje år. Enligt statistik från finska Bildäcksförbundet utgör däcken den största biltekniska riskfaktorn i trafikrelaterade dödsolyckor. Hela 14,9 procent av olyckorna gäller däck med felaktigt lufttryck. Trots det kontrollerar bara sex procent lufttrycket så ofta som de borde, alltså minst en gång i månaden.

– Redan två månader efter att du har bytt däck kan trycket vara för lågt. Med för lågt tryck i däcken blir bilen svårare att manövrera och det tar längre tid innan bromsarna sätter in. Dessa extra sekunder i bromssträcka kan vara skillnaden mellan liv och död, säger Magnus Stenblock.

Enligt undersökningen tror de flesta bilisterna att den enda konsekvensen av dåligt lufttryck är att bränsleförbrukningen ökar. Betydligt färre är medvetna om att bilens styr- och bromsförmåga försämras. Kunskapen är lägre bland kvinnor än bland män. Nästan varannan kvinna säger sig inte veta hur ofta man bör kontrollera lufttrycket medan motsvarande siffra bland män är 18 procent.

– Något som vi också upplever att få är medvetna om är att dåligt pumpade däck är farliga även i perfekt väglag, avslutar Magnus Stenblock.

Bra att tänka på vad gäller lufttryck:

  • Att undersöka lufttrycket är enkelt – på de flesta bensinstationer finns mätredskap du kan använda. Om du är osäker på hur du kollar lufttrycket på rätt sätt så kan du vända dig till din lokala DäckPartner-verkstad.
  • Lufttrycket förändras med temperaturen.
  • Det är extra viktigt att kolla lufttrycket innan du ska ut och köra längre sträckor.
  • För lite lufttryck i däcken ökar bränsleåtgången med 3-6 procent och förkortar däckets livslängd med 25-50 procent.
  • Genomsnittsbilisten kan spara mer än 1000 kronor om året om man har rätt lufttryck i däcken.
Pressmeddelande från: DäckPartner