TISDAG 25 JUNI 2024


Better Energys solpark Blangslev - Foto/källa: Better Energy

Better Energy bygger solpark i Lidköping kommun: "Ser fram emot fler samarbeten med kommuner runt om i landet"

Byggnation pågår av Better Energy Swedens solpark vid Hovby flygplats, Lidköping kommun. Solparksprojektet på 23 hektar kommer att leverera 24 GWh ren elektricitet årligen, motsvarande förbrukningen av hushållsel för cirka 4 800 svenska hushåll. Projektet vid Hovby flygplats är resultatet av ett samarbete mellan Lidköping kommun som markägare och Better Energy Sweden. Anläggningen kommer att anslutas till det allmänna elnätet och därmed bidra till att avlasta nätet i regionen. Elnätsanslutningen beräknas till slutet av 2024.

En av de största solparkerna i Sverige

Det är företaget Better Energy Sweden som står bakom det solparksprojekt som nu är mitt uppe i konstruktionsfasen vid Hovby flygplats i Lidköping kommun. Den 23 hektar stora solparken blir med sin årliga produktion av 24 GWh ren elektricitet en av de största solparkerna i Sverige vid den planerade elnätsanslutningen i slutet av 2024.

För närvarande pågår pålning av stålben och installation av stålkonstruktioner. Under hösten planeras en buskridå att planteras som insynsskydd.

”Det är otroligt spännande att konstruktionen nu är i gång för solparken vid Hovby flygplats. Arbetet flyter på bra tack vare det goda samarbetet vi har med flygplatsen, kommunen och de lokala entreprenörer som arbetar på plats. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under återstående byggtiden”, säger Torben Lundager, Construction Director på Better Energy Sweden.

Samarbete med kommunen

Lidköpings kommun äger marken vid Hovby flygplats och bjöd in Better Energy Sweden att etablera en solpark på området. Projektet är en strategisk satsning från kommunens sida och ett viktigt steg mot hållbar lokal energiproduktion. Samarbetet formaliserades genom ett avtal som tecknades i december 2022, och sedan dess har arbetet fortskridit med löpande dialog mellan de båda parterna.

Solparksprojektet vid Hovby flygplats understryker vikten av lokal elproduktion och behovet av att arbeta tillsammans för att möta det ökande behovet av förnybar energi i Sverige. I konstruktionsarbetet prioriteras lokala entreprenörer från Lidköpings kommun, och i vissa fall har entreprenörer anlitats från grannkommuner. Det kommunala bolaget Hovby Flygplats AB spelar en central roll i samarbetet, vilket ytterligare stärker den lokala anknytningen och engagemanget i projektet.

”Idag importerar Skaraborg 70 % av all förbrukad elenergi från andra delar av landet. Att skapa förutsättningar för ytterligare elproduktion, som dessutom är fossilfri, är viktigt när elförbrukningen bara förväntas öka i framtiden”, säger Anders Djup, verksamhetsansvarig på Lidköping Hovby Flygplats.

Fokus på lokal förankring

Better Energy strävar ständigt efter att vara en god granne och arbetar aktivt för att få lokal acceptans för sina projekt. Redan i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen för solparken vid Hovby flygplats bjöd Better Energy in privatpersoner och verksamheter i närområdet för att besvara frågor och lyssna in synpunkter och önskemål gällande projektet. Granndialogen har sedan dess pågått löpande genom utvecklingsprocessen för att säkerställa att utformningen av solparken ska bli så bra som möjligt för de som bor och verkar i området.

”Vi har haft ett utmärkt samarbete med kommunen och samarbetat när det gäller dialogen med grannarna som har pågått kontinuerligt under projektets gång. Som långsiktiga ägare av våra parker är det extra viktigt för oss att vara en god granne till de som bor och verkar i närområdet. Vi ser fram emot fler samarbeten med kommuner runt om i landet, samarbeten som kan bidra till att möta det ökande behovet av förnybar energi i Sverige samtidigt som vi värnar om lokala värden”, säger Andreas Brännström, VD för Better Energy Sweden.

För att minimera den visuella påverkan av parken gentemot grannar och förbipasserande kommer grönridåer att planteras längs med solparkens utkant. Better Energy har samarbetat med externa biologer för att identifiera buskar och växter som passar in i den lokala floran och som ska ingå i grönridån.

Better Energys andra solpark i år

Solparken vid Hovby flygplats blir Better Energys andra etablering i Sverige under 2024. Den första solparken, belägen i Nyköping kommun med en yta på 23 hektar och årlig produktion på 25 GWh, kommer stå klar under tidig höst.

"Att vi nu arbetar parallellt med att bygga två solparker i Sverige med elnätsanslutning innan jul är resultatet av det arbete som vårt engagerade svenska team har lagt ner. Det är också ett tydligt kvitto på att vår metodik och arbetsmodell fungerar", säger Andreas Brännström.

"Våra solparksprojekt i Lidköping och Nyköping belyser vår förmåga att driva projekt från markarrende till färdigställd anläggning. Men det som verkligen gläder oss är att vi verkar lyckas med att uppnå lokal acceptans för våra projekt. Vi ser fram emot att fortsätta expandera och utveckla vår projektportfölj under de kommande åren med förnybara energiprojekt som skapar värde såväl lokalt som nationellt”, fortsätter Andreas Brännström.Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Better Energy