TISDAG 18 JUNI 2024

Götene kommun bra på att gynna biologisk mångfald med blommande vägkanter

I en nyligen genomförd enkät av Naturskyddsföreningen framkommer det att Linköping, Stockholm och Malmö är de kommuner som leder arbetet med att främja biologisk mångfald genom blommande vägkanter. Dessa insatser bidrar till att ge mat och livsmiljöer för pollinerande insekter.

Trots att Sverige har förlorat omkring 99 procent av sina ängsmarker under de senaste hundra åren, vilket har haft stor påverkan på den biologiska mångfalden, har vissa kommuner gjort framsteg. Götene kommun utmärker sig särskilt och placerar sig på en imponerande åttonde plats (delad) i rankningen.

För att stödja vilda pollinatörer har de främsta kommunerna utvecklat politiska strategier och genomför konkreta åtgärder såsom bekämpning av invasiva arter och årlig slåtter för att gynna ängsväxter.

Naturskyddsföreningens projekt “Världens längsta blomsteräng” syftar till att skapa minst 1 000 km blomrika vägkanter fram till år 2026 för att öka den biologiska mångfalden. Av Sveriges 290 kommuner deltog 172 i undersökningen.

Läs mer här!

Källa: Naturskyddsföreningen