TISDAG 11 JUNI 2024


Karta: Trafikverket - Källa: PEAB

Peab bygger ut E20 mellan Götene och Mariestad

Peab har fått uppdraget att bygga ut E20 vid Mariestad till mötesfri väg. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 848 miljoner svenska kronor.

Uppdraget innefattar ombyggnation av E20 från nuvarande motorvägsetapp vid Götene till väster om trafikplats Haggården vid Mariestad. Vägen ska byggas i en ny sträckning om totalt 20 kilometer med två körfält i vardera riktningen, mitträcke och en planskild trafikplats vid Lugnås. Nuvarande väg har bitvis låg bärighet och är inte fullt ut dimensionerad för tunga fordon. Även problem med tjällyftning har förekommit vilket lett till sprickor i vägen.

– Vi är stolta över att återigen få Trafikverkets förtroende och det känns bra att vi kan vara med och skapa en säkrare och mer framkomlig väg. Detta är den fjärde etappen i utbyggnaden av E20 som Peab genomför och med vår specialistkompetens inom infrastrukturprojekt ser vi fram emot det fortsatta samarbetet med alla inblandade, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

– Planeringen av projektet har pågått i många år och vägen är efterlängtad. Det är roligt att vi nu kan starta byggandet tillsammans med Peab, säger Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Utöver vägsträckningen innefattar projektet även byggnation av tretton betongbroar samt en rörbro. När vägen står klar kommer den att skyltas som motortrafikled och ha en hastighetsbegränsning på 100 kilometer i timmen. Nuvarande E20 kommer under byggtiden att smalnas av och behållas som lokalväg.

Uppdraget är en totalentreprenad med projektstart under sommaren 2024 och beräknas klart för överlämning under 2028.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2024.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: PEAB