TORSDAG 30 MAJ 2024


Snart får 57:orna lite mer pengar i plånboken som kompensation för utebliven skattesänkning - - Bild av Andrew Khoroshavin från Pixabay

Beslut fattat om kompensation för de födda 1957

Riksdagen har godkänt regeringens förslag att personer födda 1957 ska kompenseras för utebliven skattesänkning. Utbetalning av kompensation sker första veckan i juli för de flesta. Beslutet innebär även en framflyttning av nästa höjning av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget för att personer födda 1959 inte ska drabbas på samma sätt.

Ett beslut om kompensation skickas ut digitalt eller med post från Skatteverket. Kompensationen betalas ut efter slutskattebesked.

Pengarna sätts automatiskt in på skattekontot och betalas ut till anmält konto. För de som fått slutskattebeskedet i april eller juni sätts kompensationen in på skattekontot första veckan i juli.

– Om den som har rätt till kompensation har en kvarskatt som inte är betald kommer kompensationen först att gå till den obetalda kvarskatten, och därefter betalas eventuellt överskott ut. Om den slutliga skatten ändras genom en omprövning kan det innebära att även kompensationen blir ändrad, säger Alem Resulovic, sektionschef, Skatteverket.

Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor och omfatta omkring 110 000 personer.

– Kompensationen är tänkt att motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget, säger Jan Janowski, deklarationssamordnare, Skatteverket.

Bakgrund

31 maj 2022 beslutade riksdagen att säga ja till regeringens förslag att åldersgränserna i pensionssystemet, och i andra trygghetssystem, ska höjas med ett år. Det innebar att även gränsen för att ta del av det förhöjda grundavdraget höjdes. Övergångsreglerna medförde att de som är födda 1957 inte fick förhöjt grundavdrag för 2023.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skatteverket