TISDAG 28 MAJ 2024

Ökade anslag till fästningar och slott i Västra Götaland och Halland

Nu satsas mer pengar för att förbättra puts- och murverk på flera populära besöksmål i Västra Götaland och Halland. Bland annat kommer Läckö slott, Carlstens fästning, Bohus fästning, Nya Älvsborgs fästning, Varbergs fästning och Tylön att få ökade resurser.

Samtliga projekt ingår i en riktad satsning som Statens fastighetsverk gör på fastigheter som utgör värdefulla delar av det svenska kulturarvet.

- Det nya anslaget är väldigt välkommet för våra fastigheter i Västra Götaland och Halland, säger Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk. De utgör väldigt viktiga delar av det svenska kulturarvet.

Kulturarvet berättar om statens framväxt

Hösten 2023 meddelade regeringen att SFV får ett förstärkt anslag med sammantaget 450 miljoner mellan 2024 och 2026. De extra resurserna ska satsas på så kallade bidragsfastigheter. Det är till exempel fornlämningar, gravfält, kyrkor och befästningar som måste få bidrag eftersom de inte kan finansieras via hyresintäkter.

Bland de cirka 160 bidragsfastigheter med närmare 1 300 byggnader som SFV förvaltar finns stora delar av det kulturarv som berättar om statens framväxt.

- Det förstärkta anslaget läggs också på fastigheter som ingår i den kungliga dispositionsrätten, fortsätter Max Elger. Det gäller exempelvis den omfattande renoveringen av Stockholms slotts fasader, men satsningar görs även på bland annat Riddarholmskyrkan, Drottningholms slott, Gripsholms slott, Hovstallet och i Hagaparken.

Fästningarna drabbade av ras

På senare år har det förekommit en del ras på de stora fästningarna vilket har lett till att delar av dem stängts.

- Vi har haft ett mindre ras på Bohus fästning, som vi har lyckats laga redan i år och vi har haft ett lite större ras på Nya Älvsborgs fästning, säger Johan Staberg, fastighetschef för SFV Göteborg. Vi har också en del murar med sprickbildningar och rörelser som vi undersöker lite närmare på Varbergs fästning. Här har vi tillfälligt stängt av tillträdet för allmänheten intill en del murar, säger Johan Staberg.

Han menar att de extra anslagen är väldigt betydelsefulla.

- Utan dessa pengar kan vi inte åtgärda skador på murverken. Vi har bland annat Hallands kulturhistoriska museum i Varberg som har hela sin verksamhet uppe på fästningen. Om besökare och hyresgäster inte har möjligheter att passera genom valven och portarna till museet kan verksamheten inte fortsätta. Så det är viktiga pengar.

Viktigt att prioritera

Johan Staberg förklarar att det är viktigt att varje krona läggs på rätt sak.

- Vi har prioriterat att satsa mest på de platser där vi har besöksmål. På Bohus fästning lagar vi många murar där vi identifierat skador. Och på Carlstens fästning byter vi just nu ett tak på en av byggnaderna som används av verksamheten.

Putsarbeten på Läckö slott kommer också att genomföras.

- Vi började putsa om fasaderna på kyrkan förra året. Tyvärr var vi tvungna pausa projektet, men tack vare det ökade bidragsanslaget kan vi återuppta arbetet igen, säger Johan Staberg.

Större satsningar 2024–2026

Här är några exempel på satsningar som kommer att genomföras i Västra Götaland och Halland med hjälp av det förstärkta anslaget:

  • Läckö slott. 26 MSEK. Kyrkans fasad och trädgårdsmurar ska putsas, skiffertaket tätas och takspirorna renoveras. En utredning om en ny ångbåtsbrygga ska också ska göras.

  • Carlstens fästning. 9 MSEK. Murunderhåll och nytt tak på Kommendantshuset.

  • Bohus fästning. 30 MSEK. Underhåll av murar. Säkring av Röde torn och Sven Halls torn.

  • Nya Älvsborgs fästning. 11 MSEK. Tornet putsas och lagas liksom befälshusets fasad.

  • Varbergs fästning. 28 MSEK. Murningsarbeten på västra längan och fängelsets fasader. Invändiga renoveringar samt ventilation av museets lokaler.

  • Tylön. 4 MSEK. Utvändiga arbeten och lagning av rötskador på fyren.
Observera att nya budgetbeslut om fördelningen fattas inför varje budgetår, vilket innebär att siffrorna kan komma att justeras. De ovanstående beloppen bör alltså betraktas som en ambition.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Statens fastighetsverk