MÅNDAG 27 MAJ 2024


I höst tar Arla över marken och byggnaderna, inklusive de tre torktornen och delar av utrustningen

Affären klar: Arla köper Semperfabriken i Götene

Förhandlingarna mellan bondeägda Arla och schweiziska Hero Group är avslutade. Planen är att Arla tar över Sempers lokaler och mark i Götene den 1 oktober.
– Vi är glada att avtalet är undertecknat. Genom köpet framtidssäkrar vi både lokala jobb i Götene och möjligheterna att producera mer mjölk i Sverige, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Torka, pandemi, krig och kostnadskris har de senaste åren blixtbelyst behovet av att stärka Sveriges matproduktion. Arlas mångmiljoninvesteringar i Götene mejeri ligger helt i linje med ambitionerna att producera mer svensk mat.

– Götene är svenska livsmedelssektorns Silicon Valley, så det känns extra roligt att fortsätta våra satsningar i kommunen, säger Cecilia Kocken.

Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde och styrelseledamot i Arla, understryker att förvärvet är strategiskt viktigt.

– Genom köpet säkrar vi en fortsatt lönsam avsättning för Arlaböndernas mjölk. Kooperativets kapacitet ökar, samtidigt som vi blir mindre sårbara för produktionsstörningar. Det är bra både för Arla och svensk matproduktion, säger hon.

Grannarna Arla och Semper har delat många tjänster som miljötillstånd, matsal och mycket annat. Med tillgång till hela anläggningen får Arla större flexibilitet att ta till vara och optimera lokalerna och produktionen av smör, ost och pulver.

– Kanske hittar vi fler möjligheter än att tillverka mjölkpulver i lokalerna, det får framtiden utvisa, säger Cecilia Kocken. Här och nu ska vi dock titta närmare på hur många medarbetare som behövs för att sköta torktornen när vi flyttar in i oktober.

Under en övergångsperiod från oktober till januari kommer Semper att ha kvar viss produktion i lokalerna. Affären behöver även godkännas av Inspektionen för strategiska produkter, som är ansvarig myndighet för prövning av utländska direktinvesteringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Köpeskillingen är inte offentlig.

Fakta om Arla GöteneDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Arla