TORSDAG 23 MAJ 2024


Foto: Mohammad Tellawi

Majblommans jätterekord: 90 miljoner

Efter en intensiv vår kan Majblomman nu summera barnens insats. Årets majblommeförsäljning resulterade i en insamling på 90 miljoner kronor. En makalös ökning med hela 14 miljoner jämfört föregående års rekordnotering.

Majblommans generalsekreterare Åse Henell:

- Ett helt fantastisk resultat! Att barnen som säljer majblommor skulle passera 90-miljonersstrecket var bortom alla förväntningar. Vi på Majblomman är överväldigade, och vill verkligen tacka alla barn, alla volontärer och alla majblommeköpare som har bidragit.

Majblommans insamling 2024 bygger på den klassiska försäljningen av majblommor på gator och torg, kompletterat av en robust digital struktur där varje barn har en personlig webbshop. Samtidigt jobbar Majblomman kommunikativt kring ändamålet, att motverka barnfattigdomen i Sverige. Detta har sannolikt bidragit till att fler barn vill sälja majblommor. Organisationen noterar ett ökat intresse: ca 51 000 unga majblommeförsäljare deltog i årets insamling, vilket är en ökning med 11 000. Åse Henell, igen:

- Det känns riktigt roligt att massor av barn vill sälja majblommor, och det är avgörande på riktigt. Tack vare alla barn som säljer majblommor kan vi dela ut mer stöd till barn i ekonomisk utsatthet. De senaste åren har behoven ökat rejält bland barn i familjer med svag ekonomi, och vi har haft svårt att stötta alla som har vänt sig till Majblomman. Årets makalösa resultat ger oss nya möjligheter att hjälpa. Samtidigt ska man komma ihåg att behoven hos barn i familjer med låga inkomster är fortsatt stora. Majblomman kommer att behöva samla in pengar på andra sätt under resten av året.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Majblomman