ONSDAG 22 MAJ 2024


Bild av com77380 från Pixabay

Aktuell information om vattensituationen i kommunerna

Det är tid att vara uppmärksam på vattensituationen i kommunerna. Just nu finns det åtta kommuner som har bevattningsförbud i hela eller i vissa delar av kommunen. Det är viktigt att vara medveten om att kombinationen av varmt väder och hög vattenanvändning kan påverka vattenförsörjningen.

Vattenförsörjningen i Sverige

Majoriteten av Sveriges kommuner har god tillgång till vatten och få är helt beroende av grundvatten för sin vattenförsörjning. Tillfälliga problem i vattenförsörjningen kan dessvärre uppstå på grund av kapacitetsproblem i dricksvattenproduktionen eller i distributionsnätet. Med ökad medvetenhet och smartare vattenanvändning kan vi alla bidra till att minska risken för vattenbrist och i förlängningen lokala bevattningsförbud.

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad om sommarens vattensituation och se vilka kommuner som infört bevattningsförbud, besök Svenskt Vattens webbplats. Under sommaren 2024 fortsätter Svenskt Vatten att använda det inrapporteringsverktyg som skapats för att ge en samlad bild av vattenläget där vattenbrist och kommunala bevattningsförbud råder.

Några tips till trädgården

  • Installera en vattentunna där du samlar regnvatten för att vattna i trädgården. Bra för växterna och sparar dricksvatten.
  • Beställ fyllning av poolen via t ex en spolbilsfirma.
  • Vattna på kvällarna eller helt på natten, så minskar avdunstningen och du använder dricksvatten när konsumtionen i kommunen är som lägst.
  • Tvätta bilen på en biltvätt som återvinner vattnet så gör man både vattensmarta och miljömässiga vinster.

Några andra tips

  • Ta korta duschar och stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig (en dusch på tre minuter motsvarar 36 liter)
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna (om en familj på fyra personer gör det sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag)
  • Ställ en fylld vattenkanna i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt
  • Diska och tvätta alltid med full maskin och välj eco-program (det går åt ca 50 liter vatten för en maskintvätt)


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svenskt Vatten