LÖRDAG 18 MAJ 2024


Bild av Ylvers från Pixabay

Höjd brandrisk i Kinnekulleområdet

I bland annat Kinnekulleområdet råder för närvarande en ökad risk för bränder i skog och mark. Det senaste tidens varma och torra väderförhållanden har bidragit till en förhöjd risknivå, vilket kräver extra uppmärksamhet och försiktighet.

Brandrisken klassificeras för tillfället som stor eller mycket stor, vilket innebär att eld kan sprida sig snabbt och okontrollerat i naturen. Det är av yttersta vikt att allmänheten visar stor försiktighet vid eldning och grillning utomhus. Även om risken för gräsbränder har minskat tack vare det nya gröna gräset som vuxit upp, är det fortfarande av stor vikt att vara vaksam.

I Götene kommun finns för närvarande inget formellt eldningsförbud, men invånarna uppmanas ändå att tänka sig för innan de tänder en eld eller använder en grill. Om grillning ska ske, rekommenderas det att använda en fast grillplats som är avsedd för ändamålet.

Specifikt för Hällekis är brandrisken idag betydande, med en risknivå på 4 (Stor risk) på en skala från 1 till 6 (Extremt stor risk). Brandriskprognosen indikerar att denna risknivå kommer att bestå fram till tisdag, medan onsdag och torsdag förväntas ha en ännu högre risknivå på 5 (Mycket stor risk). Dessa siffror representerar det högsta riskvärdet för varje dygn.

För att hålla sig uppdaterad om den aktuella brandrisken, kan allmänheten ladda ner appen “Brandrisk Ute” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Denna app ger löpande information om brandrisknivåer och är ett värdefullt verktyg för att förebygga olyckor i samband med eldning i naturen.