ONSDAG 15 MAJ 2024


Bild av Janet Van Ommeren från Pixabay

Svärmtelefonen öppnar för femte säsongen med nya kartfunktioner för att skydda bin

Svärmtelefonen är en kostnadsfri telefontjänst från Sveriges Biodlares Riksförbund som kopplar ihop dig som har upptäckt en bisvärm med en biodlare som kan fånga in svärmen.

Svärmtelefonen går nu in på sin femte säsong. Tjänsten är Initierad av Ann-Sofie Alfsdotter, som arbetar på Biodlarna. "Vi ville utnyttja vår närvaro över hela landet för att erbjuda service även utanför kontorstid när det behövs som mest," förklarar Alfsdotter.

Svärmtelefonen har blivit en framgångsrik resurs sedan dess start, med kontinuerligt växande antal Svärmfångare som frivilligt engagerar sig från Biodlarnas lokala föreningar runt om i Sverige.

För säsongen 2024 fortsätter vi att erbjuda Svärmkartan – en interaktiv karta som visar realtidsinformation om var samtal till Svärmtelefonen kommer ifrån. Kartan har nu utökats med viktiga skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta, en allvarlig sjukdom som påverkar bisamhällen. Det är viktigt för Svärmfångare att känna till dessa zoner eftersom det finns specifika regler för hantering av svärmar i dessa områden.

"Genom att integrera skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta på Svärmkartan kan vi öka medvetenheten bland svärmfångare och säkerställa att rätt åtgärder vidtas för att skydda våra bin," säger Alfsdotter.

För att använda Svärmtelefonen och ta del av Svärmkartan, besök vår webbplats på https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/ för mer information.

Följ Svärmkartan i realtid här: https://svarmtelefonen.biodlarna.se/callmap.html

Svärmtelefonen kan nås dygnet runt på telefonnummer: 0766-86 07 01.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Sveriges Biodlares Riksförbund