ONSDAG 8 MAJ 2024

Containrar för trädgårdsavfall

Containrar för trädgårdsavfall kommer vara utställda under maj i Källby, Hällekis och Lundsbrunn. Tisdag den 4 juni är sista tömningen och då körs även containrarna bort. Containrarna har varit väldigt uppskattade och vi återkommer med information om hur det blir framöver.

I över en månad har tre containrar för trädgårdsavfall varit utplacerade i Källby, Hällekis och Lundsbrunn. Containrarna har fungerat väldigt bra och har fyllts på snabbt. Eftersom containrar inte funnits för trädgårdsavfall under några år i våra andra tätorter, har vi under våren haft en testperiod för att avgöra hur väl det fungerar med containrar och hur ofta tömning behöver ske.

Tömning av containrarna sker varje tisdag i Hällekis och Lundsbrunn, och varje tisdag och fredag i Källby. Om ni upplever att en container är full får ni gärna avvakta tills den töms innan ni fyller på mer. Det blir nämligen svårt för XR miljöhantering att tömma överfulla containrar.

Tömning kommer ske följande datum:

Tisdag den 7 maj
Tisdag den 14 maj
Tisdag den 21 maj
Tisdag den 28 maj

I Källby sker även tömning den 10 maj, 17 maj, 24 maj, 31 maj.

Kommer ni ställa ut containrar igen?

Vi kommer utvärdera hur väl det har fungerat innan vi tar ett beslut om vi kan fortsätta erbjuda containrar för trädgårdsavfall. Det har kommit in många bra förslag och synpunkter på lämpliga placeringar, det tackar vi för!

Kom ihåg att bara slänga trädgårdsavfall. Till trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel.

Placering av containrarna:

Källby
På kommunens fastighet utmed Vänervägen och Braxenvägen, vid Råmmån. Vägbommen kommer vara öppen under denna period.

Hällekis
På parkeringen vid Backlyckevägen, bredvid återvinningsstationen.

Lundsbrunn
Öster om återvinningsstationen, utmed Lundvägen. Containern kommer stå avskilt från de övriga containrarna.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun