TISDAG 30 APRIL 2024

PostNord justerar tömningsfrekvens – Går över till varannandags tömning av gula brevlådor

Från och med den 6 maj 2024 kommer PostNord att tömma de flesta av de gula brevlådorna varannan arbetsdag i Sverige, istället för varje dag som tidigare.

Denna förändring är en anpassning till det minskade behovet av posttjänster och syftar till att göra posttjänsten mer hållbar ekonomiskt och miljömässigt.

Sedan 2010 har brevvolymer som PostNord hanterar minskat med cirka 65%, medan antalet brevlådor endast minskat med 16%.

Det kommer att finnas information på brevlådan när den skall tömmas.