LÖRDAG 27 APRIL 2024


En del av pengarna går till målning av fönster och dörrar på Hönsäters kapell

62 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag till kyrkliga kulturarv

Nu är det klart vilka kyrkor i Skara stift som beviljats bidrag till renoveringar 2025. Det handlar om ca 47 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning som stiftsstyrelsen fördelat till antikvariskt motiverade åtgärder, med syfte att det kyrkliga kulturarvet ska förvaltas för framtiden. Dessutom fördelas ytterligare drygt 15 miljoner i kyrkounderhållsbidrag, som är ett inomkyrkligt bidrag.

- Skara stift prioriterar bidrag till kyrkornas klimatskal, det vill säga renovering och underhåll av tak, fasad, fönster och dörrar. I Skara stift finns även ett stort antal klockstaplar, och vård och underhåll av dessa är även prioriterat, säger stiftsantikvarie Andres Lindblad

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) beviljas av riksdagen och består av statliga skattemedel som finansieras av skattebetalare i Sverige. Ersättning på totalt 460 miljoner kronor per år fördelas mellan Sveriges 13 stift. Pengar ska gå till kostnadskrävande och antikvariskt motiverade åtgärder på byggnader och inventarier som är skyddade enligt kulturminneslagen. I Skara stift finns cirka 435 skyddade kyrkor och kapell.

Den fastställda ramen för varje stift gäller för en femårsperiod, för Skara stift innebär det närmare 47 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025.

Som komplement till den kyrkoantikvariska ersättningen fördelar stiftsstyrelsen även ett inomkyrkligt kyrkounderhållsbidrag (KUB) för att ytterligare minska församlingarnas egeninsatser. Denna summa är cirka 15 miljoner för Skara stift.

Stiftsstyrelsen fördelar bidragen till församlingarna efter beredning i kyrkobyggnadsdelegationen och i samråd med länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköpings län. I listan finns de projekt som, enligt stiftsstyrelsens beslut 26 april, beviljades KAE och KUB ramår 2025.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svenska Kyrkan - Skara stift