FREDAG 26 APRIL 2024

Owens Corning investerar i utfasningen av fossila bränslen i sin anläggning Paroc Hällekis i Sverige

Owens Corning har tillkännagett en investering i konverteringen av Paroc AB:s tillverkningsanläggning för isolering i Hällekis i Sverige. Anläggningen kommer att övergå från kokseldade kupolugnar till elektrisk smältning, vilket markerar ytterligare ett steg mot företagets mål att minska utsläppen av växthusgaser. När anläggningen i sydvästra Sverige har konverterats kommer den även att förse kunder i Danmark och Norge med isolering med lågt koldioxidavtryck.

Investeringen beräknas resultera i en 80-procentig minskning av anläggningens scope 1- och 2*-utsläpp, vilket möjliggör en betydande minskning av mängden inbäddad koldioxid i de produkter som produceras på anläggningen. Investeringen är i linje med Owens Cornings klimatmål enligt science based targets, att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 50 % till 2030 jämfört med 2018 års baslinje.

"Projektet kommer att bidra till att säkerställa att vi fortsatt uppfyller våra kunders förväntningar på den europeiska marknaden och stärker vår profil i Norden, vilket visar vårt engagemang för dessa viktiga marknader där vi är verksamma", säger Jari Airola, Vice President Owens Corning Europe & Managing Director Europe Insulation.

Projektplanen är schemalagd för en uppstart av den elektriska smältugnen i början av 2027. Hällekisanläggningen etablerades 1978 och kommer fira 50 år av verksamhet 2028. Idag sysselsätter anläggningen 250 personer och tillverkar stenullsisolering för användning inom såväl byggisolering som tekniska installationer.

Paroc blev en del av Owens Corning 2018 och har en stark position inom både byggisolering och teknisk isolering på våra kärnmarknader i Sverige, Finland, och Baltikum. Dessutom har Parocs produkter starka utmanarpositioner i Norge, Polen, Tyskland, och Storbritannien.

*Scope 1 inkluderar de direkta utsläppen från vår egen tillverkning.
*Scope 2 inkluderar indirekta utsläpp från produktion av inköpt energi.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Owens Corning - Paroc