TORSDAG 25 APRIL 2024

Cykellördag på torget i Mariestad


Välkommen till Nya torget lördagen den 27 april då Mariestads kommun tillsammans med andra aktörer ordnar en Cykellördag.

Cykellördagen ska inspirera till mer cyklande för till exempel arbetspendling, andra vardagliga transporter och för motion. Ökat antal personer som väljer att cykla i stället för andra transportmedel kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och främja folkhälsan.

– Det här är en del i kommunens arbete med klimatomställning där vi vill uppmuntra möjligheterna till vardagliga transporter med cykel. Det är ett bra tillfälle för oss att föra dialog kring säkert cyklande och vad folk eventuellt ser som hinder för att välja cykel framför bilen, säger Maria Gustavsson, samhällsbyggnadsstrateg i Mariestads kommun.

På programmet

Dagen ger tillfälle att kika på nya cyklar och elcyklar, att prata om säkerhet och cykelvägar, att inspireras till motions- och tävlingscykling. Här får den som vill möjlighet till enklare cykelreparationer och kika på kommunens nya cykelservicestation.

På torget finns:

  • Ullervads cykelverkstad med mobil cykelverkstad och visning av olika typer av cyklar.
  • Volvo med visning av elcykel och elscoter samt samtal om cykeln vid arbetspendling.
  • Korpen berättar om cykelorientering med mera.
  • Mariestadscyklisten berättar om motions- och tävlingscykling för barn och vuxna.
  • Nationella trafiksäkerhetsförbundet, NTF pratar om trafiksäkerhet och har en prova på – aktivitet.
  • Polisen pratar om trafiksäkerhet.
  • Mariestads kommun har dialog med invånare om cykelvägnät, säker cykling för barn och ungdomar, visning av nya cykelservicestationer med mera. I kommunens tält kommer det även vara information om vikcykelkampanj med Västtrafik samt information om förmånscykel via Epassi.
– Förutom att cykling är snällt mot klimatet är det också viktigt för folkhälsan och det är ännu en aspekt som vi vill stimulera och också föra dialog med medborgarna kring, säger Maria Gustavsson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun