TORSDAG 25 APRIL 2024


Anna och Anders Lokrantz, författarna till boken Hellekis säteri – historien om ett gods på Kinnekulle - Foto: Martin Frick

Ny bok: Hellekis säteri – historien om ett gods på Kinnekulle

Den 4 maj släpps en ny bok. Den handlar om Hellekis säteri, en plats och en gård som bär på många historier. Även om de tar avstamp i det lokala, är de samtidigt delar av en större berättelse.

Under flera hundra år har Hellekis ägare rört sig i samhällets övre skikt, där samhällsförändringar och maktspel har påverkat deras tillvaro. Somliga har nästan aldrig varit hemma, andra har varit delaktiga i både gårdens och bygdens händelser.

Vad som än har hänt i omvärlden, har det gamla godset Hellekis funnits som en konstant under långa tider. Gården med sina hus och trädgårdar har legat på samma plats åtminstone sedan 1400-talet, men med olika utformning och funktioner.

Boken vill skildra några av de personer, byggnader och verksamheter som finns och har funnits på platsen. Den är rikt illustrerad med både nytagna bilder och arkivbilder, ritningar och historiska kartor.

Kapitel

Utgivningsdatum: Boken släpps under Vårrundan Kinnekulle 2024-05-04. Då står författarna på Hellekis säteri och säljer boken, i Stora växthuset där också samlingsutställningen för hela Vårrundan är.


Foto: Martin Frick

Boken är skriven av Anna och Anders Lokrantz, och ges ut på Lokrantz förlag. Anna Lokrantz är bebyggelseantikvarie och Anders Lokrantz är landskapsarkitekt. Förlaget startade 2012, och är sedan 2017 en del av Lokrantz Kulturmiljö AB. Förlaget har sitt säte i Lidköping. Utgivningen är inriktad på litteratur inom ämnesområdena kulturhistoria och lokalhistoria.

Boken kan beställas på Lokrantz förlags hemsida


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lokrantz förlag