ONSDAG 24 APRIL 2024


Foto/källa: NCC

NCC utför beläggningsarbete på E20 förbi Mariestad

NCC ska utföra beläggningsarbete på E20 förbi Mariestad, etappen Hindsberg–Muggebo, som Veidekke bygger om till mötesfri väg åt Trafikverket. Uppdraget, som är en utförandeentreprenad, utförs av NCC på uppdrag av Veidekke och uppgår till 90 MSEK.

NCC:s uppdrag omfattar tillverkning och utläggning av 70 000 ton asfalt samt leverans av 350 000 ton stenmaterial. Det innebär beläggningsarbete på drygt 5 km mötesfri motortrafikled med fyra körfält och mitträcke, två trafikplatser samt en trafikkontrollplats. Asfaltmassorna produceras i mobila asfaltverk, vilket ger mer flexibilitet för stora beläggningsarbeten. Arbetet påbörjas omgående och beräknas pågå till 2027.

– NCC har stor erfarenhet av liknande projekt och ser fram emot att bidra till en säkrare väg och skapa bättre förutsättningar för transporter i en expansiv region med mycket industrietableringar, säger Tobias Pettersson, avdelningschef NCC Industry.

Den asfalt som NCC använder har ungefär häften så stor klimatpåverkan jämfört med traditionell asfalt, men lika hög kvalitet. De positiva klimateffekterna uppnås genom att asfalten tillverkas vid lägre temperatur, värms med biobränsle samt har större andelen återvunnen asfalt.

Uppdraget uppgår till cirka 90 MSEK och orderregistreras löpande under 2024–2027 i affärsområde NCC Industry.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: NCC