TISDAG 23 APRIL 2024

Gemensam satsning för att rädda Kinnekulle från jättebalsamin och jätteloka

Götene kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland jobbar gemensamt för att rensa Kinnekulles unika natur från de invasiva arterna – nu behöver vi hjälp från besökare och markägare!
–Tillsammans skulle vi faktiskt kunna få bort dem helt från området, säger Klara Jansson, Länsstyrelsen.

Kommunen, Trafikverket och Länsstyrelsen har gjort olika insatser för att motarbeta de invasiva arterna på Kinnekulle sedan 2020.

– Det går absolut att få bukt med dem. Om vi bara gör det tillsammans – markägare, myndigheter och besökare – och ser till att de inte kan spridas på Kinnekulle, säger Klara Jansson, biolog på Länsstyrelsen.

Därför gör nu Götene kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen Västra Götaland en gemensam informationssatsning för att få med fler i kampen.

Kinnekulle är speciellt

Att just Kinnekulle är fokus för satsningen beror på de höga naturvärden som finns här. Miljön är mycket artrik och det är inte en slump att det också finns många naturreservat och andra naturskyddade områden. Kinnekulles natur är också betydelsefull för turistnäringen. Varje år kommer många besökare hit, från när och fjärran, för den vackra naturens skull.

– Det skulle verkligen vara hemskt att förlora sådana naturvärden och istället få täta bestånd av jättebalsamin eller jätteloka, säger Klara Jansson.

Om du besöker Kinnekulle – hjälp oss att spana!

Om du är en av dem som tänkt besöka Kinnekulle får du gärna hjälpa oss att spana och rapportera in. Särskilt om du går i ett i mindre välbesökt naturreservat eller område, det kan göra stor nytta.

– Vi sätter upp informationsskyltar vid naturreservat och ber besökare rapportera in om de ser jättebalsamin eller jätteloka på invasivaarter.nu. Då kan våra kollegor som sköter om de skyddade områdena rensa bort dem innan de hunnit bilda stora bestånd, säger Klara Jansson.

Brev till fastighetsägare om ansvar

Fastighetsägare i området kommer också att få ett brev från Länsstyrelsen, där vi beskriver deras ansvar för jätteloka, jättebalsamin och andra invasiva arter och upplyser om att det bland annat är förbjudet att låta dem växa och reproducera sig.

– Om de står kvar på någons tomt är risken stor att de sprids ut i naturen och då får vi börja om igen. Men tänk om vi kunde lyckas med att ingen jättebalsamin får blomma på Kinnekulle på två år, då kommer den att vara borta från området sedan! Den kan visserligen återkomma, men det blir mycket lättare att bekämpa, säger Klara Jansson.

Så gör du

  • Om du ser en invasiv art i naturen: rapportera in den på invasivaarter.nu.
  • Du som är fastighetsägare: se över din mark, så att du inte har fått in jättebalsamin eller jätteloka. Om du har det ska du ta bort dem så snart som möjligt. Det finns bra instruktioner för hur du går tillväga på Naturvårdsverket.

Fakta jättebalsamin och jätteloka

Jättebalsamin och jätteloka orsakar stor skada på ekosystemen och i många fall också stor ekonomisk skada. När det gäller jätteloka kan växten dessutom skada huden på människor och djur. De sprider sig väldigt lätt och kan ta över stora områden. När de väl har fått fäste är det svårt att stoppa dem från att breda ut sig. Båda arterna omfattas av EU:s förordning om invasiva främmande arter, vilket bland annat innebär att det är förbjudet att låta dem växa.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland