TISDAG 23 APRIL 2024

Dovhjort - Jaktsäsongen 2023-2024

Under de senaste månaderna har jakt på dovhjort genomförts på kommunal mark i Hällekis och Gössäter. Ett femtiotal hjortar har fällts inne i samhällena. Utmaningarna med dovhjortar i våra samhällen kvarstår men vi ser förändringar i rörelsemönster och beteende hos hjortarna. Nu är den allmänna jakttiden för dovhjort över och vi alla måste hjälpas åt och ta ett gemensamt ansvar för att hålla hjortarna på avstånd.

Syftet med jakten på kommunal mark i Hällekis och Gössäter är att skrämma dovhjortarna så att de inte längre upplever samhället som en trygg plats.

Den 31 mars avslutades jaktsäsongen på dovhjort. Även om vi är nöjda med jakten är det ett löpande arbete som måste pågå under flera år och som vi tillsammans måste hjälpas åt för att få bukt med.

Svår jakt med goda resultat

Nu när jaktsäsongen är över har vi gjort en utvärdering tillsammans med de jaktlag som har deltagit. Under jaktsäsongen har totalt femtio hjortar fällts inne i Hällekis och Gössäter. Tack vare den ökade aktiviteten har vi sett att hjortarna har fått ett annat rörelsemönster och att flera hjortar har fällts utanför samhället.

Det är en utmaning att genomföra jakt inne i ett samhälle. Jaktsäsongen 2023-2024 har varit den andra säsongen som jakt har genomförts inne i Hällekis samhälle och första gången i Gössäter. Vi ser en förändring i hur dovhjortarna rör sig och att allt fler söker sig ut från samhället.

Arbetet försätter och jakten på dovhjort inne i Hällekis och Gössäter kommer fortsätta nästa säsong som börjar hösten 2024.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun