FREDAG 19 APRIL 2024

Dispens krävs för majbrasa

Enligt det nya avfallsdirektivet från EU, som trädde i kraft den 1 januari 2024, är det inte längre tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska diskutera möjligheter till avsteg från direktivet på kommande möte. Om du vill elda majbrasa måste du i nuläget söka dispens.

Vill du arrangera ett Valborgsmässofirande med majbrasa? Då måste du söka dispens. Det gör du hos kommunens miljö- och hälsoavdelning.

Ansökan ska innehålla följande information:

Skicka informationen till: miljohalsa@lidkoping.se


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun