TISDAG 16 APRIL 2024

Nu påbörjas en inventering av kulturmiljön I Götene kommun

Under året pågår ett projekt i kommunen som bland annat omfattar en inventering av vår kulturmiljö. Kulturmiljön är den miljö som vi människor har skapat genom byggnation eller annan påverkan på landskapet. Inventeringen kommer att pågå under våren och berör många områden i kommunen.

När och var görs inventeringen?

Inventeringen kommer att genomföras under vecka 18–23. Följande områden kommer att inventeras:

  • Götene, Hällekis, Källby och Lundsbrunn
  • Husaby, Kestad och Kinne-Kleva
  • Medelplana, Västerplana och Österplana
  • Hökastaden, Rangtorp och Römossen
  • Forshem, Holmestad och Årnäs

Hur görs inventeringen?

Konsulter från företaget Norconsult kommer att fotografera och dokumentera områden och byggnader som utgör tidstypiska och goda exempel på bebyggelsestilar. Du kommer känna igen konsulterna genom varselkläder med företagets namn på. De kommer också ha med sig ett intyg från kommunen.

Varför en inventering av kulturmiljön?

Senast en inventering gjordes var år 1977 och mycket har hänt sedan dess. Inventeringen ska ge förståelse för hur vår kulturmiljö ser ut idag och ge kunskap om vilka kulturvärden som finns i form av såväl områden som byggnader.

Hur ska insamlat material användas?

Material blir underlag till ett kulturmiljöprogram som ska antas politiskt. Det antagna programmet med tillhörande underlag kommer att ligga till grund för bland annat kommunens samhällsbyggnadsarbete på olika sätt. Ett exempel är i bygglovsprocessen där man av materialet får kunskapsstöd i hur man kan utveckla en byggnad utifrån de identifierade värden som finns och vad som kan behöva bevaras.

När allt är klart kommer kulturmiljöprogrammet samt tillhörande material att publiceras på kommunens hemsida tillgängligt för alla.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun