LÖRDAG 13 APRIL 2024


Bild av Samuel från Pixabay

Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten

De nya bestämmelserna innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ryms förutom livsmedels- eller köksavfall (även kallat matavfall) också trädgårds- eller parkavfall. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

De nya förutsättningarna gäller inte bara för privatpersoner, utan också trädgårds- eller parkavfall från olika verksamheter. Om det handlar om kommunalt avfall ska avfallet tas omhand av kommunen, i annat fall ansvarar verksamhetsutövaren för att det tas omhand på rätt sätt.

Kommuner kan göra undantag från förbudet

Förbudet kontrolleras av kommunerna och det är också kommunerna som avgör om det finns anledning att göra undantag.

-Det kan till exempel handla om att det är väldigt långt till närmsta återvinningscentral, säger Milla Sundström, handläggare på avfalls- och kemikalieenheten.

Många kommuner har redan begränsningar när det gäller eldning av trädgårds- eller parkavfall. Som privatperson eller verksamhetsutövare ska man vända sig till sin kommun för att få veta vad som gäller där man bor eller verkar.

Hur blir det med valborgsmässoeldarna?

De nya bestämmelserna innebär att du inte heller får elda en majbrasa hemma utan tillstånd från kommunen.

-För majbrasor går det att söka dispens, säger Milla Sundström. Dispensen söks hos kommunen och gäller för en särskild tid och plats. Kommunen kan också ha andra bestämmelser om vad som krävs för att anordna en majbrasa, därför ska privatpersoner och verksamheter alltid vända sig till sin kommun.

Vad räknas som trädgårds- eller parkavfall?

Bioavfall som är trädgårdsavfall består framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar klassas som trädgårdsavfall. Ved är dock inte avfall och omfattas inte av bestämmelserna.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Naturvårdsverket