TORSDAG 11 APRIL 2024


Foto/källa: Anders Karlsson/Västergötlands museum

Västgötagårdar - en utställning om byggnadskultur i Västergötland

I samband med projektet ByggnadsVår, två månader om byggnadsvård, på Västergötlands museum, öppnar man en utställning om Västgötagårdar. Utställningen lyfter fram det intressanta och ofta väldigt vackra kulturarv som vi gemensamt fått att förvalta.

– Västergötland är ett landskap som, trots 1900-talets moderniseringsiver, fortfarande är relativt rikt på bevarade byggnadsmiljöer från äldre tid, säger Peter Nordin, utställningsproducent på Västergötland museum.

Undantaget Göteborgsregionen så har det aldrig utvecklats några storstadsregioner eller avancerade infrastrukturer i Västergötland. Inte heller industrialiseringen och den storskaliga jordbruksdriften har påverkat landskapet i alltför hög grad.

– Det går fortfarande att hitta genuina platser där upplevelsen av hur byggnader och miljöer med mänskliga proportioner och detaljer skapar trygghet och igenkänning, säger Peter Nordin. Samtidigt blir vi också ständigt påminda om den sårbara miljö vi har att vårda och förvalta. Äldre byggnader har alltid varit hotade av den moderna tiden, fortsätter han.

För snart hundra år sedan genomförde Nordiska museet en inventering av den Skaraborgska byggnadskulturen. Man såg att mycket av det tidigare jordbrukslandskapets byggnader och sedvänjor höll på att försvinna och ville dokumentera vad som fanns kvar.

Idag ser vi att mycket har hänt sen dess. En förödande stor del av vad som då fanns att uppleva av genuin västgötsk byggnadskultur har försvunnit. Inte minst har vi under de senaste 70 åren förlorat en stor del av 1800-talets bebyggelse som antingen rivits eller blivit kraftigt ombyggd.

– Vi vill öka kunskapen om detta kulturarv genom att presentera ett urval av den västgötska, och i synnerhet den skaraborgska byggnadskulturen. Ambitionen är att väcka intresse för det arv vi gemensamt har fått att förvalta till kommande generationer. Därmed kan vi öka chansen att de byggnader som trots allt finns kvar kommer att bevaras, säger Peter Nordin.

I samband med att utställningen invigs den 20 april bjuder museet även på en föreläsning om halmtak, ett av Västgötagårdarnas arv.

Utställningen öppnar lördagen den 20 april kl. 13.00 och visas fram till och med söndagen den 1 september 2024.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västergötlands museum