LÖRDAG 30 MARS 2024

Vintern är slut - i morgon går vi över till sommartid

I morgon den 31 mars så lämnar vi vintern bakom oss och ser fram mot sommaren. Klockan skall ställas fram en timme från kl. 02:00 till kl. 03:00 under natten mellan lördag och söndag. Detta innebär att vi får en timme mindre sömn natt, men i gengäld kan vi se fram emot längre ljusa kvällar under sommarmånaderna.

Sommartidens historia i Sverige sträcker sig tillbaka till första världskriget då den infördes för första gången år 1916. Den infördes då som en krigstidsåtgärd för att spara energi och att bättre utnyttja dagsljuset. Efter kriget avskaffades sommartiden, men den återinfördes permanent i Sverige år 1980.

2019 röstade EU-parlamentet för att avskaffa tidsomställningen och låta medlemsländerna välja om de vill ha permanent sommartid eller vintertid. Beslutet har dock skjutits upp och det är ännu inte klart när eller om tidsomställningen kommer att avskaffas.

Argument för och emot sommartid är många. De som är för sommartid menar att den ger längre kvällar och mer ljus på dygnet, vilket gynnar friluftsliv och turism samt mindre energiförbrukning. De som är emot menar att den stör sömnrytmen och kan leda till negativa effekter på hälsa och produktivitet.

Vi återgår till normaltid (vintertid) den 27 oktober 2024, då klockan ställs tillbaka en timme från kl. 03:00 till kl. 02:00.