TORSDAG 28 MARS 2024


Arkivbild - OBS! containern kommer inte att stå på denna plats i år

Containrar för trädgårdsavfall

Kommunen kommer ställa ut containrar för trädgårdsavfall i Källby, Hällekis och Lundsbrunns under våren 2024. För att kunna erbjuda containrar i våra tätorter måste vi alla ta ett gemensamt ansvar och endast slänga trädgårdsavfall.

Vi har upplevt att det finns ett behov av fler containrar för trädgårdsavfall där privata fastighetsägare kan slänga sitt trädgårdsavfall. Till trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel.

Under våren 2024 kommer totalt tre containrar ställas ut i Källby, Hällekis och Lundsbrunn. Om kommunen ska kunna fortsätta ställa ut containrar i framtiden behöver vi alla tillsammans arbeta för att endast trädgårdsavfall slängs.

Det har tidigare funnits containrar för trädgårdsavfall men tyvärr missköttes dessa och annat avfall än trädgårdsavfall slängdes i containrarna. Vi försöker nu igen då vi ser att det finns ett behov, men då måste vi alla hjälpas åt!

Containrarna kommer ställas ut tisdagen den 2 april och kommer vara uppställda under hela april. Detta kan förlängas in i maj om det finns ett behov.

Placering av containrarna

I Hällekis på parkeringen vid Backlyckevägen, bredvid återvinningsstationen.


I Källby på kommunens fastighet vid Vänervägen och Braxenvägen, vid Råmmån. Vägbommen kommer vara öppen under denna period. I Lundsbrunn öster om återvinningsstationen, utmed Lundvägen. Containern kommer stå avskilt från de övriga containrarna.

Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun