TORSDAG 28 MARS 2024

Avgiften för pass höjs till 500 kronor

Regeringen har beslutat att ansökningsavgiften för vanliga pass och extra pass höjs från 400 kronor till 500 kronor. Avgiftshöjningen gäller från och med den 1 maj 2024. Samtidigt får Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att öka kostnadskontrollen och effektiviteten i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Polismyndighetens passverksamhet är avgiftsfinansierad. De avgifter som betalas vid ansökan om pass ska täcka kostnaderna för verksamheten. En avgiftshöjning krävs för att Polismyndigheten ska kunna upprätthålla servicenivån och för att underskottet i passverksamheten inte ska öka.

Regeringen har därför beslutat att ansökningsavgiften för pass och extra pass höjs till 500 kronor. Ändringen av ansökningsavgiften gäller från och med den 1 maj 2024.

Polismyndigheten får samtidigt i uppdrag att vidta åtgärder för att öka kostnadskontrollen och effektiviteten i den avgiftsfinansierade verksamheten i allmänhet och framför allt i passverksamheten. Detta mot bakgrund av Ekonomistyrningsverkets analys av verksamheten. Analysen framhåller bland annat att Polismyndigheten behöver analysera kostnaderna för passverksamheten i större utsträckning än vad som görs i dag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2024.Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Justitiedepartementet