ONSDAG 27 MARS 2024


Lerklinkning - Foto: Lin & Lera byggnadsvård

Västergötlands museum lanserar: ByggnadsVår

I vår står byggnadsvården i centrum på Västergötlands museum och i Fornbyn. Aktiviteter som föreläsningar, workshops, visningar, temadagar och en utställning om Västgötagårdar står på programmet.

Våren är kanske den tid på året då vi som mest längtar efter att sätta igång byggnadsprojekt. Visst skulle verandan må bra av en översyn, eller varför inte ta tag i de där fönstren som behöver nytt kitt?

– Västergötlands museum vill med temat ByggnadsVår inspirera till nygamla tankar, säger museets programproducent Emelie Byström. Vi vill lyfta frågor om hur man på ett hållbart och historiskt riktig sätt kan ta hand om sitt hus.

Under april och maj månad anordnar museet ett stort antal evenemang som på olika sätt knyter an till byggnadsvården. Först ut, onsdagen den 3 april, är en workshop om tapeter tillsammans med museets byggnadsantikvarie Lina Nyvaller. Workshopen hålls på Kråks herrgård och besökare får då chansen att på nära håll studera tapeter, varav några är flera hundra år gamla.

Museet har även ett tätt samarbete med flera lokala aktörer som på olika sätt arbetar med byggnadsvård. Den 10 april föreläser den flerfaldigt prisbelönta konstsmidesmästaren Therese Engdahl från Smedja Therese om byggnadsvård och smide och den 15 maj anordnas en workshop om lera som byggmaterial tillsammans med Lin & Lera Byggnadsvård. Skara Trädgårdsförening genomför både en föreläsning om pioner den 17 april samt arrangerar sin traditionsenliga växtauktion i Fornbyn den 22 maj och fredagen den 26 april vigs en heldag åt kvarnar tillsammans med det regionala nätverket Hus med historia.

ByggnadsVår börjar den 3 april och avslutas med Byggnadsvårdsdagen i Fornbyn den 1 juni. Programmet finns tillgängligt på museets hemsida och uppdateras löpande.

Utställning om Västgötagårdar

I samband med ByggnadsVår öppnar en ny utställning om Västgötagårdar i museets lilla utställningshall. Utställningen lyfter fram det intressanta och ofta väldigt vackra kultur-arv som vi gemensamt fått att förvalta.

– Västergötland är ett landskap som, trots 1900-talets moderniseringsiver, fortfarande är relativt rikt på bevarade byggnadsmiljöer från äldre tid, säger Peter Nordin, utställnings-producent på Västergötland museum.

Undantaget Göteborgsregionen så har det aldrig utvecklats några storstadsregioner eller avancerade infrastrukturer i Västergötland. Inte heller industrialiseringen och den stor-skaliga jordbruksdriften har påverkat landskapet i alltför hög grad.

– Det går fortfarande att hitta genuina platser där upplevelsen av hur byggnader och miljöer med mänskliga proportioner och detaljer skapar trygghet och igenkänning, säger Peter Nordin. Samtidigt blir vi också ständigt påminda om den sårbara miljö vi har att vårda och förvalta. Äldre byggnader har alltid varit hotade av den moderna tiden, fortsätter han.

För snart hundra år sedan genomförde Nordiska museet en inventering av den Skaraborgska byggnadskulturen. Man såg att mycket av det tidigare jordbrukslandskapets byggnader och sedvänjor höll på att försvinna och ville dokumentera vad som fanns kvar.

Idag ser vi att mycket har hänt sen dess. En förödande stor del av vad som då fanns att uppleva av genuin västgötsk byggnadskultur har försvunnit. Inte minst har vi under de senaste 70 åren förlorat en stor del av 1800-talets bebyggelse som antingen rivits eller blivit kraftigt ombyggd.

– Vi vill öka kunskapen om detta kulturarv genom att presentera ett urval av den västgötska, och i synnerhet den skaraborgska byggnadskulturen. Ambitionen är att väcka intresse för det arv vi gemensamt har fått att förvalta till kommande generationer. Där-med kan vi öka chansen att de byggnader som trots allt finns kvar kommer att bevaras, säger Peter Nordin.

Utställningen Västgötagårdar invigs lördagen den 20 april.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västergötlands museum