ONSDAG 27 MARS 2024

Planerat VA-arbete på Blåsippsvägen i Hällekis

Under perioden april till augusti 2024 kommer Götene Vatten & Värme att genomföra ett omfattande projekt för att byta ut vattenledningarna längs Blåsppsvägen i Hällekis.

På grund av detta arbete kommer Blåsppsvägen att vara stängd för all genomfartstrafik. Lokalbefolkningen som bor längs denna väg kommer dock att ha tillgång och kunna köra till sina bostäder under hela projektets gång.