TISDAG 26 MARS 2024

Inga fartyg i Hönsäters hamn - än så länge

Från januari till slutet av mars föregående år anlände fem lastfartyg till i Hönsäters hamn i Hällekis för att lossa. Detta året har dock inga skepp observerats i hamnen hittills, mig veterligt. Man kan undra vad orsaken är, då det nu har varit isfritt en tid.
Uppdatering: Sjöfartsverket skriver på sin hemsida att Hönsäters hamn är stängd p.g.a. otillförlitlig farledsutmärkning och att hamnen kommer att öppnas igen efter besiktning av flytande farledsutmärkning.