MÅNDAG 25 MARS 2024


Bild av Tonny Nijkrake från Pixabay

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap höll årsmöte

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap höll i lördags sitt årsmöte i Vara där sällskapet i Götene representerades av Fredrik Larsson och Göran Pettersson.

Kjell Nordström som omvaldes som ordförande berättade inledningsvis att Roland Gustavsson, mångårig ordförande i WIS, avlidit. En stunds tystnad hölls för att hedra Rolands minne.

Vidare nämnde Kjell den tidning som sällskapet ger ut, och som utgör navet i verksamheten. Han nämnde de utökade kostnader, såsom porto, som utgivningen utgör, och han uteslöt inte att man framöver kan tvingas ta ut en större kostnad från sällskapen. Avgörande för utgivandet är det ekonomiska stöd som fås från RF-SISU.

WIS-mästerskapet i frågesport om sport hade sin final, och här stod Borås som särklassiga segrare.

Inom WIS ingår samtliga 19 idrottshistoriska sällskap i Västergötland med totalt närmare 4 000 medlemmar.

Ett sommarmöte kommer att hållas fredagen den 23 augusti i Borås. Vidare planeras under andra halvåret en för sällskapen gemensam fotbollsresa till Borås och en av Elfsborgs hemmamatcher.

Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping, lämnade styrelsen efter 12 år och som ny styrelseledamot invaldes Kenneth Ohlsson, Vårgårda.

/Fredrik Larsson