FREDAG 22 MARS 2024


Bild av Franco_A_Guaraldo från Pixabay

Inga farliga kemikalier i nappar på den svenska marknaden

Små barn skulle kunna exponeras för farliga kemikalier genom nappar. Kemikalieinspektionen har därför kontrollerat 26 olika nappar. Samtliga fick godkänt när det gäller kemikalierisk. Nappar av silikon och naturgummi klarade kontrollen lika bra.

– Det ser generellt ut som att man kan känna sig trygg när det gäller kemikalierisk och nappar på svenska marknaden, säger Kerstin Gustafsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

De nappar som kontrollerades var av både välkända och okända varumärken. Inköpen gjordes från webbutiker med sidor på svenska. Priset varierade mellan 23 och 163 kronor per styck. Urvalet syftade till att få en bred bild av utbudet på den svenska marknaden.

Resultaten visade att ingen av de testade napparna innehöll farliga ämnen som överskred gränsvärdena. Napparna var av silikon eller naturgummi (latex).

– När det gäller kemikalierisk kunde vi inte se någon skillnad mellan nappar av silikon och naturgummi, säger Kerstin Gustafsson.

Kemikalieinspektionen bedömer därför att nappar på den svenska marknaden generellt är säkra ut ett kemikalieperspektiv.

– Napparna var till största del av välkända märken, men det finns ett stort utbud av okända märken på nätbutiker. Man kan inte utesluta att det kan finnas kemiska risker med sådana nappar, säger Kerstin Gustafsson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kemikalieinspektionen