TORSDAG 21 MARS 2024

Klartecken för projektet Hällekis Sjönära

I förra veckan tog kommunstyrelsen i Götene beslut om att projektet Hällekis Sjönära Etapp 1 nu kan starta upp med en budget på 1,5 miljoner kronor.

Området som avses är det som idag är parkeringsplats och ställplats för husbilar ovanför småbåtshamnen i Hällekis.

Etapp 1 som nu skall starta omfattar projektering av hela området inom detaljplanen för Hönsäter 5:4 samt byggnation och iordningställande parkeringen, lokalgata, VA, dagvattenhantering samt omdragning av gång/cykelväg med mera.

Parkeringsytan iordningställs med grusunderlag. Den kommer att utformas med både funktion och attraktivitet i åtanke och skall få kalkstensmur, plantering och belysning. I detta område kommer man även att göra plats för ca 13 ställplatser för husbilar.

Beslutet innefattar även att projekteringen ska ske i samråd med berörda föreningar.