MÅNDAG 18 MARS 2024

Axplock ur bildarkivet

På den yttersta spetsen av udden, i Hönsäters hamn. i slutet av gången med transportband, låg ett litet rum som tydligen hade varit ett tullkontor. Dess fönster bjöd på en storslagen vy över både hamnen och det omgivande vattnet. Under min tid på Cementa, i det sena 1970-talet fram till fabrikens nedläggning, besökte jag då och då denna plats. Jag minns särskilt hur en gammal skärmmössa från tullen hängde på en krok, som ett eko från en svunnen era.