LÖRDAG 16 MARS 2024

Axplock ur bildarkivet

Hittade en gammal diabild på en tiotusenkronorssedel, det var nog en av de få gånger i livet som jag ägt en sådan, om än kortvarigt. Tiotusenkronorssedeln var en svensk sedel med den högsta valör som utgivits i Sverige, första gången 1939, en ny version gavs ut 1958. Den användes sällan i vardagliga transaktioner utan istället för stora transaktioner som t.ex. fastighetsköp. När den först gavs ut 1939 motsvarade tiotusenkronor flera årslöner för många yrkesgrupper. Det var en väldigt stor sedel med måtten 21 x 12 centimeter. Den är ogiltig som betalningsmedel sedan 31 december 1991.