ONSDAG 13 MARS 2024


Foto/källa: Historiska Media

Första biografin över en av 1600-talets mest berömda befälhavare

Idag är hans namn och gärning relativt bortglömda, men under 1600-talet räknades Jakob De la Gardie som så betydelsefull att han hedrades med 600 kanonskott under den pampiga statsbegravningen. Historikern Peter Ullgren har skrivit den första biografin över denna färgstarka person: Moskvas erövrare.

Jakob De la Gardie är den enda svenska fältherre som i spetsen för en armé nått Moskva och trätt fram inför tsaren i Fassettpalatset. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets mest berömda befälhavare och banade väg för svenska erövringar i öster, som under nästan ett sekel utestängde Ryssland från Östersjön.

Som fältherre, godsmagnat, handelsman och politiker blev han efter hand en profil som världsvant rörde sig i maktens gemak. Hans tvära livskast vittnar samtidigt om den dramatiska upprinnelsen till 1600-talets svenska guldålder som militär stormakt i norra Europa.

Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob De la Gardie, en av 1600-talets bortglömda portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652.

”När Jakob De la Gardie ger sig till känna i källor och dokument framstår det som om han levt flera jordeliv. Det gjorde han förstås inte, men lågan var stark. Ändå förmedlar källorna en sträv verklighet: den stålhårda och livsfarliga tillvaron gick på högvarv, för livet kunde bli kort.”
Ur boken

Peter Ullgren är historiker och författare, född i Norrköping. Han disputerade i Lund 2004 på en avhandling om lantadeln under 1600-talet. Sedan dess har han varit universitetslektor, forskat och undervisat vid flera universitet. Han har skrivit ett stort antal populärvetenskapliga böcker och artiklar om alltifrån herrgårdsspöken till stora nordiska kriget.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Historiska Media