ONSDAG 13 MARS 2024


Sten Tolgfors, landshövding - Foto/källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

Nu bygger vi Sveriges totalförsvar i Nato

Sverige är nu medlem i försvarsalliansen Nato. I måndags hölls ceremonier runtom i landet och Nato-flaggan hissades på regementen och hos länsstyrelsen runtom i Västsverige. Vi myndigheter har ett arbete framför oss för att leva upp till de nya krav som situationen ställer på oss, men också civilsamhället, näringslivet och var och en av oss som individer, behöver lära känna denna nya verklighet och förstå vad den innebär. För Västsverige är värt att försvara.

Förutsättningarna för försvaret av Sverige stärks med Nato-medlemskapet. Nato kommer att höja tröskeln för militärt angrepp på Sverige. En attack på ett medlemsland är genom de ömsesidiga försvarsförpliktelserna i Nato en attack mot samtliga medlemsstater. Medlemsstaterna i Nato ska vara beredda att hjälpa varandra militärt men också civilt.

Natos arbete med civil beredskap är till för att alliansen ska stå emot större störningar, kriser och krig. Nato pekar inom det civila försvaret på vikten av energiförsörjning, livsmedels- och dricksvattenförsörjning och att säkerställa demokratiskt beslutsfattande.

En central del av Natomedlemskapet är värdlandsstödet. I vårt område i förbereder vi oss för att genom värdlandsstöd möjliggöra mottagande av militärt stöd, avsett för Sverige eller för andra allierade stater. För att militära enheter från andra Nato-länder ska kunna verka i, eller färdas igenom, Sverige krävs praktiska förberedelser. Vår förmåga att lämna sådant stöd till andra Nato-medlemmar är avgörande för att Nato ska kunna verka i vår del av Europa. Detta stöd är både en civil och militär uppgift.

Mottagande av civilt och militärt stöd kräver skydd av sjöfart, hamnar och av vägar och järnvägar. Den stat som vill hindra förstärkningar till Sverige eller stöd till andra allierade, som levereras genom Sverige, kommer att försöka skada gods- och energiflöden.

Västsverige har särskilt stor betydelse för Sveriges export och import, för strategiska flöden av varor och energi. Genom hamnarna i vårt område är vi Sveriges port mot väster.
Västsverige är också särskilt viktigt för Sveriges livsmedelsproduktion. En femtedel av landets livsmedelsproduktion äger rum här.

I praktiken görs mycket av arbetet inom det civila försvaret på regional och kommunal nivå. De verksamheter en offentlig aktör ansvarar för i fred ansvarar man också för att den ska fungera i krig.

Sveriges motståndskraft påverkas också av medborgarnas beredskap och förberedelser för att hantera utsatta situationer och – inte minst – av vår gemensamma försvarsvilja.

Gemensam försvarsplanering och gemensamma övningar i Nato stärker den militära förmågan och fungerar, liksom nationell förmågeutveckling avseende civilt försvar, krigsavhållande.

Med Nato-medlemskapet ingår Sverige i en allians med 31 andra länder, vilket stärker Sveriges säkerhet.

Sverige utvecklar samtidigt det militära och civila försvaret. Tillsammans bygger vi ett modernt totalförsvar, inom ramen för det svenska Nato-medlemskapet.

Sten Tolgfors, Landshövding Västra Götaland och civilområdeschef för Västra civilområdet
Peter Hederstedt, överste och chef för Västra militärregionenDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland