ONSDAG 13 MARS 2024


Bildkälla: Anticimex - Fotograf: Lennart Falk

Anticimex: Över en miljon fångade råttor under 2023

Under 2023 fångade Anticimex 1 020 409 råttor, vilket är 4 procent fler än under 2022. Det visar ny data från Anticimex digitala råttövervakning över hela landet. Framåt ser Anticimex att de striktare reglerna att sortera matavfall kan påverka råttproblemen.

Med hjälp av digitala fällor och sensorer kan Anticimex både bekämpa och övervaka råttorna i de miljöer där de orsakar problem. Och dessvärre är det vanligt med problem med råttor i Sverige.

Data från de digitala fällorna visar att under 2023 fick Anticimex 1 020 409 larm om fångst av råtta, en ökning med 4 procent från 2022 då motsvarande siffra var 982 710. Under året har Anticimex placerat ut 10 procent fler digitala fällor.

– Att vi både fångar fler råttor och behovet av råttfällor ökar visar att råttorna fortsätter att orsaka stora problem i Sverige, säger Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert och biolog på Anticimex. Den främsta anledningen är att städerna växer och förtätas. I en stadsmiljö finns många platser där råttan kan gömma sig samt gott om föda bland skräpet vi människor lämnar efter oss.

Utöver larmen om fångster fick Anticimex 792 953 larm om rörelser av råttor från den digitala råttövervakningen under 2023. Totalt fick Anticimex in över 1,8 miljoner råttlarm* under 2023.

En förändring som kan påverka råttproblemen framöver är sorteringen av matavfall, som sedan 1 januari 2024 är obligatoriskt i hela Sverige för hushåll och verksamheter. I många kommuner sorteras matavfallet redan sedan flera år, medan andra kommuner har fått dispens för att få ett fungerande system på plats.

– Många kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar hör av sig med frågor kring hur hanteringen av det sorterade matavfallet ska genomföras utan att öka risken för råttangrepp, säger Thomas Persson Vinnersten. Vi ser att det redan fungerar bra på många platser, men man behöver ta skadedjursfrågan i beaktning när man nu måste förändra rutinerna för avfallshanteringen. Om man exempelvis behöver bygga nytt soputrymme för att få plats för soptunnorna för matavfallet, ska man säkra att råttorna inte kan ta sig in samt använda täta kärl.

En råtta tar sig in genom ett 2 cm litet hål och riskerar därför att leta sig in i bland annat soputrymmen. Råttor orsakar problem eftersom de sprider smitta via sin urin och avföring. Dessutom kan de orsaka stor skada i byggnader när de gnager sönder inventarier, elledningar och isolering. Andra problem som orsakas av råttor är underminering av mark och vägar samt uppätna planteringar.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Anticimex