TISDAG 12 MARS 2024

Insändare - Hällekis Båtklubb angående ställplats för husbilar i Hällekis

”En ort finns till för sina invånare i första hand och turister i andra hand, ja, men vad är då bäst för orten?

Det har kommit till klubbens kännedom att kommunstyrelsen på kommande möte skall ta beslut om framtiden för det som idag är ställplats för husbilar. Det är förvånande eftersom tjänstemän från kommunen har ett pågående samtal om hur en förändring skulle kunna se ut i en framtid.

Det verkar som det saknas mycket fakta/kunskap om vad ställplatsen betyder för Hällekis. Under säsongen 2023 hade vi ca 1200 gästnätter, trots en ”dålig” sommar. En bra sommar kan antalet troligtvis stiga till runt 1500 gästnätter. Det förslag som nu ligger på bordet skulle ge så få ställplatser att det inte kommer vara motiverat för HBK att fortsätta med denna verksamhet. Därmed kommer Falkängen, Coop m.fl. tappa många kunder. Förslaget innebär också att antalet parkeringsplatser kommer att minska drastiskt för gäster till Falkängen vid olika event. Behovet är ju att öka antalet, inte minska.

Ställplatsen används också som parkering av trailers och bilar för en av de största trollingtävlingarna i Norden i april varje år. Båtklubben upplåter då hamnen för alla ”trollinggäster”. Detta är en årligt återkommande folkfest som drar mycket folk från när och fjärran. Detta kommer med stor sannolikhet inte kunna genomföras om kommunens plan genomförs.

Ställplatsen uppkom som ett privat initiativ för att några personer såg möjligheter till utveckling av Hällekis. Under alla år har båtklubben varit en samarbetspartner och upplåtit duschar, toaletter osv. De senaste åren har klubben varit helt ansvariga för driften. Vi har ett lågt pris för att dra kunder till Falkängen och övriga näringsidkare, inkomsterna har använts till att utveckla hamnen för allas trevnad. Antalet elplatser har vi förberett att utöka eftersom vi märker att efterfrågan är stor på detta, men av det blir nu inget. Målet framåt har varit att kunna bygga nya faciliteter för duschar och toaletter för att höja standarden ytterligare. Men det kommer inte kunna genomföras utan inkomst från en ställplats.

Kommunen har idag en ställplats i Hällekis som många är avundsjuka på. Nära till allt man behöver och en underbar miljö och utsikt. Vi är fullt medvetna om att detaljplanen ”säger hus”, men den planen togs för många år sedan. Idag ser vi en annan verklighet. Kommuner i Sverige söker med ljus och lykta för att hitta bra ytor för ställplatser för att gynna handel genom turism, det som Hällekis redan har, men kan förlora!

Så här står det i protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott från 20210818 (Diarienummer KSK 2021/475)

”En medborgardialog genomfördes för att få synpunkter från invånarna om man anser att bostäder eller ställplatser är bästa sättet att använda markområdet som berörs. Majoriteten av de inkomna synpunkterna menar att ställplatser är ett bra alternativ för området. Sektor samhällsbyggnads bedömning är att området bör vara fortsatt avsedd för ställplatser. Detta med medborgardialogen som underlag. Med ställplatser blir platsen mer tillgänglig för allmänheten än vid husbyggnation. Husbilsturismen ökar i Sverige och på Kinnekulle. Turismen gynnar samhället och det finns en tydligt anvisad plats dit husbilar kan hänvisas. Intresset för husbyggnation har inte varit påfallande i Hällekis och det finns annan tillgänglig mark för det ändamålet.”

För styrelsen i Hällekis Båtklubb
Roger Widlund