MÅNDAG 11 MARS 2024


Bild av Erik Karits från Pixabay

TBE fortsätter öka i Västra Götaland

Förra året diagnostiserades 121 personer med TBE i Västra Götaland. Antal bekräftade fall är högre än tidigare. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar sedan 2022 TBE- vaccination till alla över tre år i Västra Götaland som vistas i naturen.

- Sjukdom ger en svår belastning för individ och sjukvård. Därför är vaccination det bästa skyddet om man rör sig i natur där fästingar trivs, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och kan orsaka en allvarlig inflammation i hjärnan. De flesta som blir sjuka får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar. Majoriteten av de som får allvarlig TBE blir helt återställda men upp emot 40 % får långdragna eller bestående besvär.


Kartan visar sannolik smittort i Västra Götaland under åren 1998–2023. De rödfärgade områdena anger område. Ju mörkare rött ju fler personer har sannolikt smittats i dessa områden. - Fotograf/Källa: Västra Götalandsregionen

Det finns ingen behandling mot TBE men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination. För ett fullgott skydd bör vaccinationen ske i god tid före fästingsäsongen.
Fästingarna är som regel aktiva från april till november men om temperaturen är mer än 5°C kan de också vara aktiva på vintern.
Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera sig.

En annan fästingöverförd sjukdom är borrelia, som också kan ge neurologiska symtom. Till skillnad från TBE orsakas denna av en bakterie och kan behandlas med antibiotika. Något vaccin mot borrelia finns inte.

Fästingar trivs bäst på fuktiga och skuggiga ställen med högt gräs, buskar, snår och i skogen. Man kan också hitta fästingar i trädgårdar. Fästingar tål inte uttorkning.
Det går att minska risken för fästingbett, till exempel genom att bära täckande kläder när man är i områden där fästingar finns.

Mer information:

För frågor om TBE-vaccination, läs mer på webbplatsen 1177 eller kontakta din vårdcentral eller vaccinationsmottagning.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen