SÖNDAG 10 MARS 2024


Källa: Lantmäteriet - Historiska kartor - 1877-82 Häradsekonomiska kartan Tjärholmarna, 53-12

Hönsäters Tegelbruk - en grundpelare i Hällekis historia

Inte långt från Emils badplats i Hällekis, blomstrade Hönsäters Tegelbruk under 1800-talets mitt och några tiotal år framöver, detta bidrog starkt till bygdens utveckling. Med en produktion av dräneringsrör, takpannor och mursten, blev tegelbruket en central del i den lokala byggnationen och jordbrukets framsteg.


År 1862 nådde tegelbruket en imponerande milstolpe med en produktion av 257 830 tegelrör, 2 000 takpannor och tusentals murstenar. Dessa byggmaterial blev fundamentet för många av de gårdar som än idag präglar landskapet runt Hällekis.

Bland de byggnader som restes med tegel från Hönsäters Tegelbruk står “Byggena” kvar som ett monument över tegelbrukets era. Dessa flerfamiljshus vid dammen i Hällekis, uppförda 1875, är ett vittnesbörd om tegelbrukets varaktiga arv.Enligt uppgift skall leran till tegelbruket ha hämtats från lergravar ute i Sjöråsviken inte långt från tegelbruket. Det finns en plats utmed den gamla vägen till Forshem som lokalt kallas "lerhôla" om den har någon anknytning till tegelbruket finns dock ingen uppgift om.

Idag verkar det inte finnas några synliga rester kvar av tegelbruket och det finns heller inga uppgifter om när det revs.

Tegelbrukets roll sträckte sig bortom produktion; det var en livsnerv i samhället som arbetsgivare och som en symbol för den industriella eran. Hönsäters Tegelbruk är en påminnelse om en svunnen tid då hantverksskicklighet och lokala resurser formade samhällen och ekonomier i Sverige.

Husen i Falkängen byggdes med palltegel


Ytter- och innerväggar i de tre första husen i Falkängen som byggdes mellan 1896 och 1898 är istället murade av så kallat ”palltegel”. Detta tillverkades av Hellekis Aktiebolag mellan åren 1896 och 1912. Palltegel består till 80 procent av alunskifferaska, så kallade ”rödfyr”, och 20 procent kalk. Även stationsbyggnaden och Stakeklevs första hus är uppförda med palltegel.

En byggmästare från Skara byggde de tre husen i Falkängen till en kostnad av 9 000 kronor, Hellekis Aktiebolag bekostade taktegel, murtegel, skiffer och kalk. Sen tillkom även 500 kr för sprängning av 2 brunnar inklusive pumpar.

Tegelstommen på husen i Falkängen är inte längre är synlig då den sedan slutet av 1940-talet är täckt av puts. Därmot kan palltegel ses som fasad på ett bostadshus vid Råbäcks hamn och på Råbäcks gårdskontor.

Källa bl.a. Kinnekulle Hembygsförening