TORSDAG 7 MARS 2024


Några dendrokronologiska borrprover från kyrktak i Västergötland - Foto: Lunds universitet

Webbinarium om byggnadstimret som historieberättare

Timret i kyrkors tak, väggar, torn och staplar är en närmast unik kunskapskälla som kan berätta om när och var de träd som använts i byggnationen, växte och hur skogen såg ut. Den 14 mars anordnats ett webbinarium där dendrokronolog Anton Hansson och byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson presenterar projektet och resultaten.

Under 2022-2023 har Lunds universitet i samarbete med Västergötlands museum drivit projektet Dendrokronologi i Västergötland med finansiering från Svenska kyrkan nationellt. I projektet har samtliga daterade dendrokronologiska prov från landskapet analyserats för att studera den kyrkliga byggkonjunkturen, vilka skogliga resurser som fanns att tillgå samt för att ta reda på virkesåtgången som krävdes för att uppföra landskapets kyrkor. Studien har inriktat sig på Västergötland men är en tydlig fingervisning om vilka historiska källor som finns bevarade i kyrktaken över hela Sverige.

Anton Hansson arbetar i det dendrokronologiska laboratoriet vid Lunds univer-sitet sedan 2013. I arbetet ingår provanalys från kyrkor, profana byggnader och arkeologiska utgrävningar. Robin Gullbrandsson är byggnadsantikvarie vid Västergötlands museum sedan 2016 med specialinriktning på kyrkor och har varit ansvarig för flera inventeringsprojekt för kyrktaklag i Linköpings, Göteborgs och Skara stift.

Den som vill veta mer om webbinariet kan läsa mer under kommande program på Västergötlands museums hemsida.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västergötlands museum