TISDAG 5 MARS 2024

Sjörås kvarn - från medeltid till modern tid

Sjörås kvarn i Hällekis är sedan många år borta men den var belägen nära Sjöråsåns utlopp i Vänern, strax till vänster om bron vid infarten till Hällekis från Forshem. Kvarnen var en historisk plats med anor från 1300-talet, den omnämns första gången i en köpehandling från år 1415, då ägaren av Hönsäter, Ficke Grupendal, bytte till sig kvarnen från biskop Brynolf i Skara.

Under medeltiden och framåt var kvarnen en viktig resurs för bönderna i trakten, som kunde mala sin säd till mjöl för matlagning och bakning. Kvarnen drevs av vattenkraft från Sjöråsån, en kraftfull och pålitlig energikälla. Kvarnen har genom århundradena utgjort en central del av bygdens liv och leverne, och dess verksamhet har präglat både landskapet och ekonomin i området.

Under årens lopp har Sjörås kvarn varit föremål för flera om- och tillbyggnader. En av de mest dramatiska händelserna inträffade 1612 när en svår översvämning orsakade att kvarnen lossnade från sina fästen och flöt ut i Vänern. Återuppbyggnaden skedde på samma plats, där den gamla kvarnen legat.

Under 1800-talet genomgick Sjörås kvarn en period av modernisering. En ny kvarnbyggnad uppfördes 1850, och verksamheten utökades med en såg. Sågen bidrog till att skapa nya arbetstillfällen i byn och var en viktig del av den lokala industrin.

Kvarnens verksamhet fortsatte fram till början av 1930-talet då den stängdes för gott, medan sågverket som låg i närheten var i drift fram till 1950-talet. Kvarnen revs någon gång på 1970-talet och av sågen finns idag bara några få byggnadsrester kvar.

Sjörås kvarn var en del av det kulturella arvet på Kinnekulle och ett vittnesbörd om de tekniska framsteg och samhällsförändringar som präglat regionen genom seklen.